Aktualności


WYBRANI KLIENCI:

       
          

   
   

Szanowni Państwo,
 

Innowacja Polska sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła, w partnerstwie z Narodowym Forum Doradztwa Kariery oraz Wschodnim Klubem Techniki i Racjonalizacji w Zamościu, realizację projektu pt. „PI E-podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie Lubelskim” (czytaj dalej)…


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014
dotyczy

Administrowanie platformą

internetową dla uczniów szkół zawodowych kształcących się w branży budowlanej

 

w ramach projektu:

PO KL 9.2 „PI E-podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Czytaj dalej: zapytanie ofertowe

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013
dotyczy 

Opracowania strony informatycznej e-podręcznika -  Technik budownictwa

dla uczniów szkół zawodowych kształcących się w branży budowlanej 

w ramach projektu: 

PO KL 9.2 „PI E-podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Czytaj dalej:  zapytanie ofertowe technik budownictwa

  

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2013
dotyczy 

opracowania strony informatycznej e-podręcznika-  Technolog robót wykończeniowych w budownictwie dla uczniów szkół zawodowych kształcących się w branży budowlanej

w ramach projektu: 

PO KL 9.2 „PI E-podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Czytaj dalej:  zapytanie ofertowe technolog

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2013
dotyczy 

opracowania strony informatycznej e-podręcznika- Murarz dla uczniów szkół zawodowych kształcących się w branży budowlanej

w ramach projektu: 

PO KL 9.2 „PI E-podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Czytaj dalej:  zapytanie ofertowe murarz

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/2013
dotyczy

opracowania innowacyjnej platformy dla uczniów szkół zawodowych kształcących się w branży budowlanej

w ramach projektu:

PO KL 9.2 „PI E-podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim”

współfinansowanego ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej: zapytanie ofertowe platforma

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/2013
dotyczy

Administrowanie platformą
internetową dla uczniów szkół zawodowych kształcących się w branży budowlanej

w ramach projektu:

PO KL 9.2 „PI E-podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej: zapytanie ofertowe Administrowanie